Utskillelsen er et pålegg gitt under regjeringens jernbanereform og en forberedelse av konkurranse om drifts- og vedlikeholdsoppgavene. De gjenværende 3500 ansatte i Bane Nor skal administrere og inngå kontaktene, gjøre arbeidet med de mange, nye og store jernbaneprosjektene og drive trafikkstyringen.

– Med etablering av det nye selskapet får vi et tydelig skille i rollene, der Bane Nor blir bestiller av tjenester og det nye selskapet blir utfører av drift og vedlikehold på jernbanen, oppgir styreleder Siri Hatlen i Bane Nor i en pressemelding.

Vurderte mindre enheter

Selskapet vil bli satt i drift våren 2019 og blir et aksjeselskap som er heleid av Bane Nor.

– Opprettelse av selskapet legger til rette for at pågående effektiviseringsarbeid videreføres, samtidig som arbeidet med å bedre datakvaliteten på tilstanden av jernbanen fortsetter. Frem til konkurranseutsettingen starter vil Bane Nor utvikle gode systemer og rutiner for kjøp av tjenester innen drift og vedlikehold, fortsetter Hatlen.

LOs Norsk Jernbaneforbund organiserer de fleste ansatte som blir berørt.

– Denne organiseringen er bedre enn alternativene, sier forbundsleder Jane B. Sæthre.

Underveis har det vært vurdert oppdeling i flere mindre enheter og konkurranser om hver sine enkeltkontrakter.

– Vi skjønte at dette ville bli tungt, sier Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund.

Jernbaneforbundets Sæthre er fornøyd med at man ikke splittet opp i små selskaper. Hun mener at det nye, store selskapet også vil være gunstig for rekrutteringen og utdannelse av lærlinger.

Kommer tidsplan for konkurranse

– I overkant av 1000 medarbeidere i Bane Nor overføres til det nye selskapet. Alle medarbeidere som virksomhetsoverføres til det nye selskapet, overføres med de kollektive rettighetene og avtalene de har i dag, sier konsernsjef Frimannslund.

Etter styrebehandling 19. desember vil Bane Nor offentliggjøre tidsplan for gjennomføring av konkurranseutsettingen om drift og vedlikehold av jernbanenettet, inkludert informasjon om når de ulike kontraktene blir utlyst samt informasjon om prekvalifiseringsprosessen.

Bane Nor-sjef Frimannslund har tro på effektiv konkurranse om å drive jernbaneinfrastrukturen fremover.

– Jeg tror dette blir et velfungerende marked med nok interessenter, sier han.

Ifølge Frimannslund vil dagens fire jernbaneteknikk-selskaper øke til fem med utskillelsen fra Bane Nor.

Tidligere denne uken kunngjorde NRC Group oppkjøp av statseide finske VR Group for å etablere et selskap med større muskler i den kommende konkurransen om drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur i hele Norden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Her holdes den tradisjonsrike auksjonen for første gang på nytt sted
01:16
Publisert: