– Nå har samferdselsministeren sittet i fem år. Men resultater av løftene om raskere veibygging og bedre jernbane synes ikke i det hele tatt, sier samferdselspolitisk talsperson Sverre Myrli i Arbeiderpartiet.

På flere områder går ikke regjeringens samferdselsprosjekter på skinner:

  • Ny E39 vestover fra Kristiansand ligger etter skjemaet. Den første togkonkurransen om å drive Sørlandsbanen er utsatt et snaut år.
  • Follobanen står i fare for å havne på etterskudd både hva gjelder tid og budsjett etter at den italienske entreprenøren Condotte ble sparket ut fra byggeoppdraget nærmest Oslo. Bane Nor kunngjorde nettopp at fullføring av store arbeider på ny Ski stasjon i motsatt ende blir utsatt fra 2018 til 2019.
  • Bane Nor anbefaler å utsette fullføring av den såkalte indre Inter City (IC)-utbyggingen – strekningene fra Oslo til Hamar, Fredrikstad og Tønsberg, dessuten ny Ringeriksbane til Hønefoss.
  • Bedre bompengeinnkrevning for å redusere bilistutgiftene og å sørge for at mer går til vei, ligger også etter de opprinnelige planene.

Ny organisering

Regjeringen til Erna Solberg (H) lanserte allerede i 2013 en rekke mål for å bedre samferdselen.

Regjeringen skulle «bygge vei og jernbane raskere gjennom å redusere planleggingstiden. Målsetningen vil være en halvering av tiden», het det i den gamle regjeringsplattformen fra 2013.

Etter dette kom det flere kraftige omorganiseringer:

  • Statsselskapet Nye Veier as ble opprettet og gitt ansvar for hovedårer på siden av Vegdirektoratet/Statens vegvesen.
  • NSB ble delt opp: Eierskap til tog, billettjenester og vedlikehold ble skilt ut i separate offentlige selskaper.
  • Selskapet Bane Nor overtok ansvaret for skinner og signaler fra den gamle etaten Jernbaneverket. De overtok også NSBs eiendommer rundt stasjonene. Et nytt jernbanedirektorat ble satt til å styre det hele på toppen.

Trått med konkurranse

Konkurransen skulle også styrkes, lovet regjeringen.

I februar 2016 kunngjorde samferdselsminister Solvik-Olsen den første nye jernbanekonkurransen på Sørlandsbanen. Målet var en avtale med tilbyder i august 2017, og trafikk ved ny driftsoperatør fra desember 2018.

Dette er nå utsatt med tilbudsfrist i mars i år og trafikkstart i august 2019.

En viktig årsak til utsettelsen er pensjon: Dagens NSB-ansatte får rett til jobb hos ny driftsoperatør, men kunne da tape pensjonsrettigheter. Staten måtte gå en lang runde med Esa, Eftas overvåkningsorgan, for å håndtere differansen.

Konkurstruet italiener

Andre steder har jernbaneutbygging møtt på andre problemer. Italienske Condotte vant en 3,2 milliarders kontrakt på en del av den nye Follobane, Oslo–Ski.

I januar i år sa Bane Nor opp kontrakten på grunn vaklende økonomi hos Condotte. Bane Nor sier prosjektet så langt er i rute. Med ifølge toppsjefen Gorm Frimannslund øker risikoen for at det kan påløpe ekstra tid og kostnad, blant annet fordi det skal skaffes ny entreprenør.

Mye kvikkleire strekker byggeperioden i Ski. Her er spanske Obrascon Huerte Lain ansvarlig entreprenør. Bane Nor melder at situasjonen på Ski ikke vil forsinke åpningen av Follobanen.

På indre Inter City (IC) skulle dobbeltspor og høyere togfrekvens bedre forholdene for pendlere. Politikerne ville ha alt på plass i 2024.

Ifølge Aftenposten advarer Bane Nor nå mot tidsplanen og anbefaler å strekke ut tiden.

– Vi må vurdere kost/nytte, og spesielt hensynet til passasjerene. Utbyggingene forutsetter stengning i sommerferieperioden. Vi ønsker bare å stenge én «arm» ut av Oslo av gangen, sier Frimannslund til DN.

Han mener forsinkelser av IC Oslo-Hamar fra 2024 til 2026 og Oslo-Tønsberg fra 2024 til 2025 tross alt ikke er svært store.

Bane Nor-sjefen peker på at enkelte prosjekter er blitt dyrere siden 2015-kalkylene som ble presentert i siste Nasjonal transportplan. Dessuten ser Bane Nor fare for «klumping» av voldsomme investeringer i 2022–25 vil føre til kapasitetsutfordringer i de få norske selskapene som driver med jernbaneteknikk – og dermed tilhørende prisrisiko.

Vei utsatt

Når det gjelder veibygging har det statlige aksjeselskapet Nye Veier as nå bulldosere i gang på i alt fem veistrekninger, men hittil er det så som så med mulighetene for å måle økt effektivitet.

For alle fem prosjektene var det Vegvesenet som på forhånd fullførte det tidkrevende arbeidet med å få på plass kommunale reguleringsplaner. I noen har veivesenet også gjort prosjekteringsjobben.

Et senere veiprosjekt er havnet bak planen. Sist november avlyste Nye Veier konkurransen om å bygge 19 kilometer ny E39 til anslåtte 3,6 milliarder kroner vestover fra Kristiansand. To tilbydere var for lite til tilstrekkelig konkurranse, mente statsselskapet.

– Ny anbudskonkurranse betyr en forsinkelse på fire måneder, sier prosjektdirektør Asbjørn Heieraas.

I ny anbudsinnbydelse er dessuten kravet om byggetid utvidet fra 3,5 til fire år, noe som kan utsette ferdig vei med i alt ni måneder.

Tvist med IBM

Et annet område hvor det har gått litt trått, er bompenger.

Sammenslåing av 60 bompengeselskaper til fem regionale har vært drøftet siden tidlig på 2010-tallet. Så langt er de regionale selskapene formelt etablert, men lite har skjedd i praksis.

Samtidig gnager en annen, kostbar bomsak staten: Høsten 2013 fikk IBM utviklingskontrakt for it-prosjektet «Grindgut» – et helt nytt system for nasjonal bompengeinnkrevning som kunne gjøre det billigere for bilistene.

Kostnadsrammen var 500 millioner kroner, rundt 170 millioner til IBM. I juli 2015 sa staten opp kontrakten – veietaten mente IBM ikke klarte å levere. IBM er uenig, og nå i mars 2018 møtes partene i retten i en tvist om et tresifret millionbeløp.

«Helt fin» kontroll

At resultatene i samferdselssektoren lar vente på seg, bekymrer ikke samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Det blir som å si at soloppgangen er forsinket på grunn av tåke. Solen er i rute, men ikke alle ser den, sier han.

– Langt færre veier er forsinket nå enn før, sier Solvik-Olsen.

Han frykter ikke at en liten og rask bearbeidelse av konkurransegrunnlaget for en E39-strekning skal true en situasjon av mer vei for pengene raskere.

På Sørlandsbanen sier han kvalitet er viktigere enn tempo i konkurransen og mener kontrollen er «helt fin».

– Condotte er en «ekstern» sak som håndteres godt, risikoen minimeres slik saken er ivaretatt til nå. Bomreform tar tid, ja. Men vi har fremdrift, sier Solvik-Olsen.

Savner resultater

Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann Sverre Myrli er vel kjent med risikoen for Follobanen og forsinkelse på E39 sørpå.

– For så vidt håper jeg statsråden lykkes med å få bedre vei fortere og å spare tid og penger. Men jeg er usikker på når dette eventuelt kommer, sier han.

Myrli synes dessuten mye annen utbygging også går tregt:

– Bare kjør E6 gjennom Gudbrandsdalen og se hvor det er full stopp. Eller se hvordan det går med å finne en løsning for jernbaneutbygging gjennom Hamar, sier Ap-talsmannen. (Vilkår)

– Blir du oppgitt hvis mannen din tar på barna klær som ikke matcher?
Bør kvinner slippe menn mer til hjemme, så de selv kan bruke mer energi på jobb?
01:25
Publisert: