Etter en høst med massive forsinkelser på togstrekningene på Østlandet, sier NSBs konsernsjef Geir Isaksen at han er svært frustrert på vegne av selskapets togkunder.

– Mange feil på signalanlegg og strømforsyning gjør at punktligheten i august og september for våre passasjertog er på det laveste nivået på flere år. Vi har hatt dipp i punktligheten før, men nå synes vi det har fått en slik dimensjon at vi ønsker å sette dette tydeligere på dagsordenen, sa Isaksen under en pressekonferanse fredag.

Hastemøte

NSB har nå innkalt Bane Nor, som har ansvar for togskinner og infrastruktur, til et krisemøte neste torsdag.

Isaksen viste under pressekonferansen frem grafer hvor det tydelig fremgikk at det er infrastrukturproblemene, ikke NSB, som står for mesteparten av årsaken til forsinkelsene og innstillingene.

NSB-sjefen oppfordrer Bane Nor til å prioritere «hverdagsleveranser» og daglig vedlikehold fremfor bygging av nye strekninger.

– Hvis store investeringer står i veien for den daglige driften, må den daglige driften prioriteres, sier Isaksen.

– Politikernes ansvar

Isaksen er samtidig tydelig på at det ikke er Bane Nor, men politikerne som har ansvaret for situasjonen.

Han mener nye utbygginger har fått for stor plass på bekostning av vedlikehold i gjeldende Nasjonal transportplan (NTP), den gjeldende planen i ti-tolv år fremover for transport og samferdselsprosjekter i Norge.

– Hvis man følger den planen som er lagt frem, vil man tillate det såkalte vedlikeholdsetterslepet å øke igjen. Det tror vi er uklokt. Vi tror det er klokt å lage gode løsninger for den jernbanen vi har, før vi lager ny jernbane, sier Isaksen til NTB.

Han nevner den vedtatte videreføringen av Intercity-utbyggingen som et eksempel på en utbygging som tapper ressurser fra daglig vedlikehold. I NTP legges det opp til at InterCity-strekningene mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdig utbygd innen 2024, og at utbyggingen skal videreføres til Lillehammer, Skien og Halden i 2030.

– Det hjelper ikke å ha jernbane fra A til Å hvis de som reiser med oss til daglig opplever store forstyrrelser og mister troen på jernbanen. Jeg synes det er et grunnleggende prioriteringskrav at vi tar vare på den banen vi har og de passasjerene vi har, sier konserndirektøren.

Isaksen sier det er et dilemma at politikerne får mer politisk oppmerksomhet ved nybygging kontra å satse vedlikeholdsarbeid.

– Vårt budskap til politikerne er: La dere ikke forføre av det. Hold fast ved at vedlikehold er det viktigste, sier Isaksen, som oppfordrer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til å gjøre omprioriteringer i NTP til fordel for vedlikehold.

Gode tall

Isaksen la også frem selskapets tertialtall fredag. I årets åtte første måneder har NSB-konsernet hatt en omsetning på 9.841 millioner kroner og levert et driftsresultat på 639 millioner kroner.

Etter høstens valgresultat forbereder NSB seg også på konkurranse om persontogtrafikken i Norge.

– Det krever at vi reduserer kostnadene våre og tilpasser virksomheten til det vi skal levere i fremtiden. Det innebærer en stor omstilling, som vi er godt i gang med, sier Isaksen.(Vilkår)

Stjernearkitekt har laget Lego sitt nye hus
Midt i en nedbemanningsprosess åpner Lego et spektakulært opplevelsessenter i Danmark.
01:41
Publisert: