Borgarting lagmannsrett har gitt Skanska medhold i søksmålet om erstatning i tvisten. Skanska har tidligere vunnet i tingretten, men denne avgjørelsen ble anket videre. Bane NOR må også betale Skanska drøye to millioner kroner i saksomkostninger.

Det var i 2015 at Jernbaneverket, nå Bane NOR, utlyste en konkurranse for å bygge Follobanen fra Ekebergåsen til Oslo S. Skanska Norge og det italienske selskapet Condotte konkurrerte, og det var sistnevnte som gikk av med seieren.

Gikk over ende

Condotte fikk økonomiske problemer, og ble ved begynnelsen av 2018 satt under konkursbeskyttelse av italiensk rett. Bane NOR måtte siden hente inn nye entreprenører som kunne overta byggingen av Follobanen.

Skanska klaget på den opprinnelige anbudsprosessen.

Skanska vant altså først i tingretten, og har nå vunnet en ny seier i lagmannsretten. Ifølge dommen fra Borgarting lagmannsrett skulle Condottes tilbud blitt avvist. Bakgrunnen er at de valgte en løsning for fjellforsterkning som ikke oppfylte minstekravene i konkurransegrunnlaget.

Får stor erstatning

Bane NOR argumenterte i retten for at Skanska ikke hadde krav på erstatning, fordi de ikke ville fått oppdraget. Bane NOR viste til at Skanskas tilbud ville blitt avvist på grunn av vesentlige forbehold, samt at konkurransen uansett ville blitt avlyst dersom Condottes tilbud hadde blitt avvist.

Dette er ikke lagmannsretten enig i.

Retten finner at det var klart sannsynlig at Skanska ville vunnet kontrakten dersom Condottes tilbud hadde blitt avvist.

Bane NOR dømmes til å betale 273 millioner kroner i erstatning, samt Skanskas saksomkostninger på vel 2,6 millioner kroner.

Erstatningen skal dekke Skanskas økonomiske tap. Selskapet skal altså komme likt ut økonomisk som om det hadde fått tildelt og gjennomført kontrakten som endte opp hos italienerne.

Enda dyrere

– Vi tar dommen til etteretning. Men vi må lese domsslutningen grundig for vi kan gi ytterligere kommentarer, sier prosjektleder Per David Borenstein i Follobane-prosjektet.

Han legger ikke skjul på at det vil komme andre ekstrakostnader i prosjektet utover dommen i lagmannsretten.

Etter oppsigelsen av Condotte betalte Bane Nor selv underentreprenører i en periode for å unngå full stans i arbeidene nærmest Oslo S. Etter en tid ble det inngått kontrakt med fire nye entreprenører for å fullføre arbeidet Condotte skulle gjort.

– Vi arbeider nå med en rapport om merkostnadene her. Den vil bli klar på nyåret, sier Borenstein.

Det er heller ikke endelig avklart hva som skjer i italiensk rett med Condotte – og om Bane Nor ser noen mulighet til å fremme krav her.

– Vi arbeider med dette, sier Borenstein.

Ifølge prosjektdirektøren er det heller ikke endelig klart om ny Follobane blir forsinket som følge av tvister og entreprenørbytter.

Follobanen – 22 kilometer nytt dobbeltspor Oslo-Ski – vil i hovedsak gå i tunnel. Planen har vært fullføring og idriftsetting i desember 2021.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

I dag markerer nordkoreanere over hele landet denne mannen
00:51
Publisert: