– Jeg er glad for bedre vei. Men folk har forskjellige preferanser. Kjører du bil, kjører du bare bil. På toget kan du gjøre andre ting, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I 2015 varslet samferdselsministeren første gang den kommende konkurransen om togdriften på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen.

Norske og utenlandske togselskaper har meldt seg, deriblant svenske SJ, mens Flytoget i mars gjorde kjent at dette selskapet sto av.

Etter ulike utsettelser av frister for tilbud og tildeling, er planen nå at kontrakt skal inngås i oktober.

– Tre togselskaper er nå plukket på en shortlist i sluttforhandlingen om kontrakten. Vi regner med å ha deres endelige tilbud i slutten av september, sier fungerende direktør for persontrafikkavtaler Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet.

Han bekrefter at disse må selv bære hele risikoen for å anslå fremtidig passasjergrunnlag – i tøff konkurranse om trafikken fra stadig bedre vei.

– Ja, de må selv beregne passasjertallene de legger til grunn. Da med effektene av vei, men også det som kan telle motsatt – for eksempel bomring rundt Stavanger. Det er bare ved ulike svikt i infrastrukturen en kontrakt vil inneholde bestemmelser om kompensasjon, sier han.

Opp og ned

Sørlandsbanen hadde svakt fallende passasjertall fra 2016 til 2017 i NSBs egen statistikk. Noen E18-strekninger som har fullført fire felt har hatt trafikkvekst på oppunder fem prosent i året i flere år.

– Og det selv om trafikkanslagene var konservative to prosent vekst på forhånd, sier direktør for plan og prosjektering Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier as.

Videre veiutbygging pågår nå på flere teiger frem mot politikernes transportplanmål om sammenhengende firefelts motorvei fra Oslo til Stavanger i 2027.

– Det er klart det blir økt konkurranse mellom tog og vei når det siste tilbudet blir bedre, sier assisterende direktør Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk Institutt.

Kalkyler vil han ikke gå inn på.

Underveis

– Bedre vei er ingen ulempe for oss, sier Svein-Arne Vik i Nettbuss, selskapet med ni daglige ekspressbussavganger Oslo-Kristiansand. Frekvensen er høyere enn togets.

– I tillegg kommer de stadig flere bomstasjonene, hvor buss i rute slipper å betale, sier han.

Ifølge Vik har sommeren vær «god» for ekspressbusstrafikken, som den var det i fjor. Han har likevel noe sans for samferdselsministerens argument om at passasjerer har ulike preferanser, slik at konkurranseflaten mellom tog og bil/buss ikke nødvendigvis vokser voldsomt med bedre vei.

– Dessuten har vi mye underveistrafikk, som NSB nå ikke kan betjene. Folk som skal hele veien Oslo-Kristiansand tar nok i større grad toget, sier Vik.

Kontrakten om å kjøre tog i sør blir i utgangspunktet en slags negativ auksjon: Hvilket selskap krever minst statsstøtte for å opprettholde et togtilbud på linje med dagens. Et viktig incitament for å nå regjeringens mål om at konkurransen skal gi større effektivitet og innovasjon handler om billettinntekt. En egen bestemmelse fastslår at all billettinntekt utover et visst nivå som vinneren klarer å få til går uavkortet til togselskapet.

Bahareh Letnes: – Per er arbeidsledig. Hva skal jeg med Per da, hvis jeg er spion?
Her er noe av det som ble sagt under Per Sandberg og Bahareh Letnes’ opptreden under Arendalsuka tirsdag.
02:31
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.