Statens vegvesen har bedt Samferdselsdepartementet avklare hvor omfattende plikt en veiutbygger har til å betale for alternative ruter i en anleggsperiode. Bakgrunnen er Nye Veiers byggeprosjekter for ny E6 sør og øst for Trondheim.

– Vi mener Nye Veier har signalisert en strammere praksis enn det som har vært vanlig når det gjelder å ta regningen for nødvendig opprustning og alternative ruter slik at trafikantene kommer frem i anleggsperioden, sier Bjørne Grimsrud, direktør for økonomi- og virksomhetsstyring i Statens vegvesen.