Uføreandelen i de yngste aldersgruppene er kraftig på vei opp.

For selv om andelen unge uføre er beskjeden, rundt to prosent, er denne utviklingen bekymringsfull, skriver regjeringen i statsbudsjettet for 2011 som ble lagt frem tirsdag.

Les også: - Uføretrygd er ingen karrierevei

Seniorforsker Knut Røed på Frisch-senteret mener det er vanskelig å finne en enkel forkl#229 på utviklingen.

- Det er vanskelig å peke på konkrete forhold som kan forklare veksten, sier han til DN.no, og fortsetter:

- Men man står igjen med to virkelighetsoppfatninger; den ene er at arbeidslivet er tøffere og vanskeligere å komme inn i, og har en sterkere tendens enn før til å marginalisere folk. Den andre virkelighetsforståelsen handler mer om holdninger, normer og terskeler for hva i tåler før vi betrakter oss som syke.

Vi har ikke blitt sykere
Men én ting er han imidlertid sikker på, dette handler mer om arbeidslivet vårt enn om helse.

- Det vi kan fastlå, er at det ikke er folkehelsen som sådan det handler om. Vi har ikke blitt sykere, sier han.

- Kan det være en holdningsendring blant unge, der trygd oppfattes som en enklere vei enn arbeid?

- Folk har i alle tider vært litt oppgitt over ungdommen, sier han.

Finner ingen indikasjon
Frisch-senteret har tidligere gjort en studie der de har sett på drivkreftene bak sykefraværsutviklingen, og forsøkt å finne ut om det er en tendens til at fraværet relativt sett har økt mer for yngre generasjoner.

- Da finner vi ingen indikasjon på det. Det er påfallende høyt fravær hos endel ungdomsgrupper, men sånn har det vært tidligere også. Det er ikke nødvendigvis noe man tar med seg gjennom livet, sier han, og legger til:

- I den grad det økende sykefraværet dreier seg om endrede holdninger, er det endrede holdninger for alle aldersgrupper, og ikke spesielt for unge.

Les også: - Det er på tide å gjøre noe

- Man får bare ikke finansiert det (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.