– Vi har sakket akterut, og samferdselsdebatten har nesten vært fraværende. Hovedproblemet i Norge er at vi har brukt mye mindre på samferdsel enn andre land. Det er vanskelig å få fram enighet i det politiske miljø om at infrastruktur er helt grunnleggende for økonomisk vekst. På grunn av oljen har vi i mindre grad enn andre sett behov for å oppgradere infrastrukturen, sier Navarsete til Aftenposten.

Samferdselsministeren har fått med seg den siste tidens krav fra bil- og trafikkorganisasjoner om at det trengs nye milliardbevilgninger.

– Jeg er helt enig. Jeg kunne ikke sagt det bedre selv. Det har vært elendig, rett og slett. Derfor har vi startet satsingen og brukt 15 milliarder kroner mer i denne perioden enn i forrige periode, sier hun.

13. mars legger Navarsete fram Nasjonal Transportplan som skisserer veivalgene i norsk samferdselspolitikk de neste ti årene. Hun lover krafttak for vei og jernbane.

– Vi må få fart på samferdsel hvis vi ikke skal sakke akterut. Oljen avtar. Den landbaserte industriens betydning vil øke, og den har behov for gode veier. Vår oljesmurte økonomi har ikke tvunget oss til å gjøre de prioriteringene som mange andre land har gjort. De siste 30 årene har vi prioritert barnehager, velferd og gode trygdeordninger mer enn å bedre samferdsel, sier hun. (©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.