Annette Alstadsæter

Professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU, leiar av Senter for skatte- og adferdsforskning

Bompengeparadokset

Bompenganes to hovudmål er finansiering og miljø. Det første tilseier mindre og det andre meir synlige bompengar.

Publisert: Oppdatert:

Bompengefinansiering er ein måte å snike i køen på, å få gjennomført vegprosjekt som elles ikkje hadde blitt prioritert, i alle fall ikkje så raskt eller i same omfang.
Bompengefinansiering er ein måte å snike i køen på, å få gjennomført vegprosjekt som elles ikkje hadde blitt prioritert, i alle fall ikkje så raskt eller i same omfang. (Foto: Javad Parsa)