Når Rederiforbundet nå går til sympatilockout for å få slutt på den fire måneder gamle riggstreiken, er det første gang virkemiddelet brukes i norsk arbeidsliv siden 1920.

-I hvert fall så langt vi har klart å bringe på det rene ved å grave i arkiver. Det sterkeste virkemiddelet vi har, sier Rederiforbundets forhandlingsleder Ketil Lenning til Stavanger Aftenblad.

Kraftig opptrapping
Norges Rederiforbund har varslet sympatilockout for arbeidstakerne på 94 offshoreservicefartøyer og bøyelastere på norsk sokkel. Samtidig varsler Rederiforbundet lockout for de OFS-medlemmene i riggnæringen som hittil ikke har vært inkludert i den pågående konflikten. Opptrappingen, som vil tre i kraft fra mandag 8. november kl 2400, vil da få umiddelbar effekt og i løpet av en uke stanse olje- og gassproduksjonen på norsk kontinentalsokkel.

- Fastlåst
– Konflikten, som hittil har kostet det norske samfunnet langt over en milliard kroner, er helt fastlåst. En liten gruppe, som representerer mindre enn 20 prosent av de ansatte, har satt hele næringen under press for å tvinge gjennom krav de vet Norges Rederiforbund ikke kan etterkomme uten å svekke bedriftenes konkurransekraft betydelig, sier administrerende direktør Marianne Lie i Norges Rederiforbund i en melding.

- Eneste virkemiddel
- Sympatilockout er det eneste virkemiddelet vi har igjen for å få OFS til å akseptere det tilbudet 80 prosent av de ansatte i riggnæringen allerede har akseptert. Når Rederiforbundet tar ut offshoreservicefartøyene og bøyelasterne i sympatilockout, må oljeselskapene på norsk sokkel stenge oljeproduksjonen. Mer enn 2 000 OFS-medlemmer, som arbeider på produksjonsplattformene, blir dermed permitterte, sier Lie.

"Kravene OFS fremmer, er det umulig for Rederiforbundet å etterkomme. Krav som er av prinsipiell karakter, har forbundet sagt seg villig til å diskutere i en arbeidsgruppe. OFS er ikke interessert i å delta i noen arbeidsgruppe, men har streiket i fire måneder for å få gjennomslag for sine krav. Det er allerede nedsatt en arbeidsgruppe hvor NOPEF og DSO skal diskutere disse spørsmålene med arbeidsgiversiden", skriver Rederiforbundet i meldingen.