Næringsminister Odd Eriksen (Ap) sier til NRK at han etter en slik gjennomgang vil vurdere om det er nødvendig at departementet på sitt grunnlag skal foreta ytterligere undersøkelser.

NRK meldte lørdag at eiendomsselskapet skal ha solgt et stort forretningsbygg i Oslo til underpris, uten å annonsere at bygningen var til salgs.

Det ble videre gitt flere opplysninger om transaksjoner der de involverte skal ha vært inhabile.

Telefonmøte
Søndag ble det holdt et styremøte over telefon i det statlige eiendomsselskapet.

– Det er besluttet at en uavhengig tredjepart umiddelbart skal gjennomgå de forhold som ble tatt opp i Dagsrevyens lørdagsmagasin, opplyser styreleder Grace Reksten Skaugen.

Hun opplyser at administrerende direktør i Entra, Erik Løfsnes, har gitt grundige redegjørelser til styret om alle forholdene NRK har vært opptatt av gjennom stadige henvendelser de siste ukene.

Næringsdepartementet, som formelt eier alle aksjene i Entra, har også vært løpende underrettet gjennom samtaler med styreleder og administrerende direktør.

Stortinget reagerer
Flere stortingsrepresentanter har reagert på NRKs reportasjer og krevd at de må granskes nærmere.

Arbeiderpartiets fraksjonsleder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Svein Roald Hansen, uttalte lørdag at han forutsetter at Riksrevisjonen nå foretar en gransking av Entra Eiendom, for å bringe de faktiske forholdene på det rene og for å gi Stortinget et grunnlag for å vurdere saken videre.

– Vi kan ikke akseptere at et statlig eiendomsselskap avhender eiendommer på en måte som reiser spørsmål om man oppnår en best mulig pris og uten utlysing, slik at alle interessenter får mulighet til å legge inn bud. Helt uavhengig av Riksrevisjonens gransking, må Entra Eiendom straks legge om sine rutiner på dette området, sa Hansen.

Alvorlige påstander
I et intervju med NRK søndag kveld sa næringsministeren at han er veldig glad fordi Riksrevisjonen har signalisert at den vil se nærmere på saken.

– Det er svært alvorlige påstander som er kommet fram, og jeg vil gjøre alt jeg kan for at vi skal komme til bunns i alle forhold rundt denne saken, sa Eriksen.

På spørsmål om hvor vanlig det er at statlig eiendom selges uten at salget annonseres, sa Eriksen at den type vurderinger er det Entras styre og ledelse som må gjøre.

– Når det reises tvil om måten virksomheten drives på, er det imidlertid veldig bra at saken blir gjennomgått. Jeg har selv vært i kontakt med styrets leder og fått en grundig gjennomgang av de forhold som er tatt opp.

Det vil jeg få også i tiden fremover, sier næringsministeren som formelt utgjør selskapets generalforsamling.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.