– Det jeg reagerer aller mest på, er at vi har en regjering som driver en dekkoperasjon, en krigføring mot Stortinget, ved å holde tilbake opplysninger om F-35, sier Ellingsen til Aftenposten.

De nye kampflyene kan komme til å koste 235 milliarder kroner å drifte over 30 år, har norske forsvarstopper sagt til canadiske folkevalgte. Stortinget ble sist, i 2008, presentert for levetidskostnader på 145 milliarder kroner, men et referat fra et canadisk departement viser at regjeringen nå opererer med en langt høyere pris, skriver Aftenposten.

Et brudd
Ellingsen sier det er flere måneder siden utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget sist ble orientert om innkjøps- og levetidskostnader for F-35. Summen han fram til nå har forholdt seg til er den samme som tidligere, 145 milliarder kroner.

– Jeg reagerer spesielt på at man går ut med en sum som er 90 milliarder høyere enn den parlamentet her hjemme kjenner til. Det finner jeg totalt uakseptabelt. Det er et brudd på informasjonsplikten overfor Stortinget, sier Ellingsen.

Regjeringen har i flere omganger avvist anklager om at de holder de reelle utgiftene ved det omstridte kampflykjøpet tilbake. I mai 2009 skrev daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i Aftenposten at de samlede levetidskostnadene på 145 milliarder blant annet tar høyde for en mer ugunstig dollarpris. Men det er nettopp valutaomregninger som er grunnlaget for det nye anslaget.

Tekniske justeringer
I en åpen høring i november svarte statssekretær Roger Ingebrigtsen og kontreadmiral Arne Røksund på spørsmål i den canadiske nasjonalforsamlingens forsvarskomité. Røksunds svar på hvor mye Norge regnet med å betale i levetidskostnader, var ifølge avisen ordrett som følger:

– Levetidskostnadene vil bli, tror jeg, omtrent – dette er ikke offentlig ennå, så jeg må være forsiktig – 40 milliarder dollar over 30 år, sa Røksund.

Etter dagens kurs tilsvarer det omtrent 235 milliarder norske kroner. Ingebrigtsen forklarer det nye tallet med «tekniske justeringer».

– Det siste tallgrunnlaget som ble presentert for Stortinget var 145 milliarder, nåverdi, 2008-kroner. Tallet som Røksund presenterte var basert på overordnet teknisk justering av denne beregningen. Den tekniske justeringen omfatter valutaomregning, inflasjonsjustering fra 2008 til 2011-tall og omregning fra nåverdi til reelle kroner, sier Ingebrigtsen.

Han påpeker at det fortsatt ikke finnes noe endelig tall for F-35s levekostnader, og at det ikke er noe som tyder på at kostnadene vil bli høyere enn det som ble beregnet i 2008. (©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.