Steinar Juel

Samfunnsøkonom i Civita

Kronikk: Også forbrukerne er i omstilling

Gullalderen i Norge er over, men varehandelen ser ut til å ha fått med seg det litt for sent.

Publisert: Oppdatert:

I årene 2014–18 økte privat forbruk mer enn husholdningenes inntektsvekst. Vi motvirket altså noe av svikten i inntektsveksten ved å spare mindre. Det motsatte ser ut til å ha skjedd i 2019, skriver Steinar Juel i kronikken.
I årene 2014–18 økte privat forbruk mer enn husholdningenes inntektsvekst. Vi motvirket altså noe av svikten i inntektsveksten ved å spare mindre. Det motsatte ser ut til å ha skjedd i 2019, skriver Steinar Juel i kronikken. (Foto: Øyvind Elvsborg)