Aller best ut kommer Luster i Sogn og Fjordane, viser Dagens Næringslivs store kommuneundersøkelse.

I samarbeid med Statistisk sentralbyrå har DN funnet Norges beste kommune å bo i - og den dårligste.

Se alle rangeringene i tabellene nederst!

Inntekter fra vannkraftutbygging har gjort Luster kommune søkkrik. Takket være kraftpengene har kommunen et godt tilbud til eldre. Luster er én av 112 kommuner som kan tilby brukertilpasset enerom med eget bad og wc i pleie- og omsorgstjenesten til dem som ønsker det.

Penger på bok
Med kun to anmeldte voldslovbrudd per 1000 innbyggere havner kommunen på 14. plass når det gjelder kriminalitet. Og selv om lustringenes gjennomsnittlige bruttoinntekt er midt på treet, har innbyggerne ganske bra med penger på bok.

Nasjonalromantiske omgivelser til tross - bringebærbonde Valborg Heløy vedgår at ferieparadiset har sine ulemper med tomme hus rundt fjorden vinterstid.

- Vi går i mange begravelser, men det kommer ikke mange nye flytttende, sier hun til DN.

Unngår trengselsproblematikk
- Småkommunene kommer høyt opp fordi de unngår mye av trengselsproblematikken i de store byene, sier SSB-forsker Anders Barstad.

- Luster er en distriktskommune, med alt det innebærer. Relativt lav forurensing, god tilgang til naturgoder og relativt lave boligpriser, sier Barstad.

Se bildene:

Kommuner med mange innbyggere og bykommuner kommer dårlig ut av undersøkelsen.

Her er Norges ti beste kommuner å bo i:

1. Luster, Sogn og Fjordane
2. Leikanger, Sogn og Fjordane
3. Forsand, Rogaland
4. Suldal, Rogaland
5. Masfjorden, Hordaland
6. Sirdal, Vest-Agder
7. Hjelmeland, Rogaland
8. Siljan, Telemark
9. Tydal, Sør-Trøndelag
10. Lærdal, Sogn og Fjordane

...og de ti dårligste:

431. Vågan, Nordland
430. Moss, Østfold
429. Sarpsborg, Østfold
428. Arendal, Aust-Agder
427. Kongsvinger, Hedmark
426. Fredrikstad, Østfold
425. Horten, Vestfold
424. Sandefjord, Vestfold
423. Skien, Telemark
422. Halden, Østfold

(Kilde: Dagens Næringsliv, SSB)

Se hele rangeringen her:

2. Sosiale forhold

Tabell over sosiale forhold
Arbeidsmarkedet: «Andel arbeidsledige 25-66 år».
Likestilling: «SSBs likestillingsindeks».
Bolig og boligmarked: «Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for eneboliger».
Trygghet: «Anmeldte voldslovbrudd per 1000 innb.», «anmeldte lovbrudd i alt».
Natur, fysisk miljø: «Sykkel-, gangveier/turstier m/kommunalt driftsansvar i km per 10.000 innbyggere», «utslipp til luft fra veitrafikk av svovel, tonn per km2», «utslipp til luft fra veitrafikk av svevestøv i tonn per km2».
Sosialt miljø: «Valgdeltakelse i kommunestyrevalget 2007», «antall lag som mottar kommunale driftstilskudd per innbygger», «netto innflytting i prosent av folketallet», «nyetableringer av foretak i prosent av eksisterende foretak».

3. Tjenestetilbud

Tabell over tjenestetilbud
«Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud for barn og unge per innbygger 6-18 år», «andel barn 1-5 år med barnehageplass», «elever per lærer i grunnskolen», «utførte årsverk av helsefaglig personell i kommunehelsetjenesten per 1000 innbyggere», «behovsindeks for pleie-og omsorgstjenesten i kommunene», «andel plasser i brukertilpasset enerom m/eget bad og wc i pleie- og omsorgstjenestene», «gjennomsnittlig behandlingstid i byggesaker», «vurderinger av kommunal service».