Etterlyser yngre meddommere

Hadia Tajik (Ap), leder av justiskomiteen på Stortinget, mener samfunnet ikke kan leve med at åtte av ti legdommere er over 43 år.

Publisert: Oppdatert:

Ap-nestleder Hadia Tajik, som også er leder for justiskomiteen, tror ikke det er heldig for legitimiteten til meddommerordningen hvis en stor andel er eldre mennesker.
Ap-nestleder Hadia Tajik, som også er leder for justiskomiteen, tror ikke det er heldig for legitimiteten til meddommerordningen hvis en stor andel er eldre mennesker. (Foto: Adrian Nielsen)