Mandagens SSB-tall viser at når prisveksten først er kommet opp, er den tung å få ned. I juni var kjerneinflasjonen 7,0 prosent, det høyeste som er målt.

Vi vet etter hvert en del om hvorfor prisveksten har skutt fart. Da pandemien traff verdensøkonomien, bidro rentekutt og økt offentlig pengebruk til å holde kjøpekraft og etterspørsel oppe, mens smittevernrestriksjoner vred etterspørselen fra tjenester mot varer.

Da tilbudet ikke holdt tritt, oppsto knapphet – på energi, innsatsvarer, fraktkapasitet og arbeidskraft – senere forsterket av sanksjonene i kjølvannet av krigen i Ukraina.