Etablerte virksomheter har forstått det: For å bli mer innovative er det lurt å samarbeide med start-ups. Gjennom samarbeid kan de få innsikt i det som skjer i markedet, få innblikk i de nyeste teknologiske trendene og få en litt mer skapende og innovativ kultur om bord.