Vi kan egentlig starte med to bilder når vi diskuterer hvorvidt vi trenger et grunnleggende taktskifte i næringspolitikken over til mer statlig styring og mer statlig eierskap:

-Norsk olje- og gass

-Og norsk laks.