Halv pensjon er for dårlig

Folketrygden er styrket. Men det skapes en stadig dypere underklasse av fattige. Bedring i svakhetene med tjenestepensjonsordningene vil hjelpe.

Folketrygden er, og skal fortsatt være det bærende element i vårt pensjonssystem. Enkelte kan imidlertid ikke jobbe lenger. Levealdersjusteringen gjør folketrygden mindre bærende for disse. Foto: Javad Parsa
Folketrygden er, og skal fortsatt være det bærende element i vårt pensjonssystem. Enkelte kan imidlertid ikke jobbe lenger. Levealdersjusteringen gjør folketrygden mindre bærende for disse. Foto: Javad Parsa
Publisert 10. July 2017, kl. 18.47Oppdatert 17. August 2017, kl. 12.12