Regler for finanspolitisk styring og for hvordan statsbudsjetter utarbeides og vedtas, har et klart formål: Å hindre at pengebruken blir større enn økonomien tåler. Totalrammen for et statsbudsjett skal fastsettes før en prioriterer hva pengene skal brukes til. Slik er prosessen både i regjeringen og i Stortinget.

Stortinget har under skiftende regjeringer i all hovedsak sluttet seg til den rammen regjeringen har foreslått. Dersom budsjettprosessen hadde startet med at fagstatsrådene og stortingsflertallet hadde lagt alle sine ønsker på bordet, ville utgiftene vokst ut over alle grenser.