Vi er verdens beste land å bo i. Siden 1995 har FNs utviklingsorganisasjon kåret Norge til verdens mest utviklede land. Vi er på topp tre i lykke. Og ingen andre er mer fornøyde med helsevesen, utdannelsessystem og rettsvesen enn oss.

Det skulle kanskje bare mangle. For om velferdsambisjoner kan uttrykkes i penger, er vi også på topp. Offentlige utgifter nærmer seg 60 prosent av fastlands-bnp. Offentlig etterspørsel – forbruk og investeringer – er rekordhøye 35 prosent, overføringer tar resten.