Arbeid til alle har vært målet for arbeiderbevegelsen i hundre år. Men det var Per Borten fra Senterpartiet som kom med det politiske startskuddet for hvorfor det er mulig. Han vant valget i 1965 med løfte om å bekjempe inflasjonen, som da var omtrent på samme høye nivå som det er i dag.