Pensjon fra første krone

Fordelingsprofilen på folketrygden og obligatorisk tjenestepensjon samlet kan vanskelig sies å være sosialt skjev.

Statistisk sentralbyrås nasjonalregnskapstall viser at andelen av fastlandsbedriftenes verdiskaping som går til de ansatte i form av lønn med videre, er relativt høy historisk sett. Dersom Stortinget skulle vedta at OTP skal gjelde fra første krone, uten at partene er enige om det, kan det bli vanskelig å få aksept for at lønnstilleggene i etterfølgende oppgjør må bli lavere.
Statistisk sentralbyrås nasjonalregnskapstall viser at andelen av fastlandsbedriftenes verdiskaping som går til de ansatte i form av lønn med videre, er relativt høy historisk sett. Dersom Stortinget skulle vedta at OTP skal gjelde fra første krone, uten at partene er enige om det, kan det bli vanskelig å få aksept for at lønnstilleggene i etterfølgende oppgjør må bli lavere.Foto: Javad Parsa
Publisert 15. October 2018, kl. 18.49Oppdatert 15. October 2018, kl. 18.49