Øystein Dørum

Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO

Et bedre skattesystem

Norsk skattedebatt bør nå handle mer om innretning, og mindre om nivå. Formues- og eiendomsbeskatningen bør legges om.

Publisert: Oppdatert:

Deler av skattesystemet synes overmodent for reform. Utformingen av formuesskatten gjør finansiell sparing direkte ulønnsomt, og gjør det mer attraktivt å plassere sparepengene i bolig og hytter enn i næringsvirksomhet. Her Mosetertoppen på Hafjell.
Deler av skattesystemet synes overmodent for reform. Utformingen av formuesskatten gjør finansiell sparing direkte ulønnsomt, og gjør det mer attraktivt å plassere sparepengene i bolig og hytter enn i næringsvirksomhet. Her Mosetertoppen på Hafjell. (Foto: Thomas Haugersveen)