Christine B. Meyer

Professor ved Norges Handelshøyskole

Desentralisert sentralisering

Digitaliseringen åpner for nye muligheter i spørsmål om lokalisering av offentlige tjenester. En fastlåst «sentraliseringsdebatt» må ikke få overskygge mulighetene.

Publisert: Oppdatert:

De fleste av oss er mer opptatt av at domstolene gjør en god og rettferdig jobb, enn å ha veldig kort reisetid til vår lokale domstol.
De fleste av oss er mer opptatt av at domstolene gjør en god og rettferdig jobb, enn å ha veldig kort reisetid til vår lokale domstol. (Foto: Javad Parsa)