Hvorfor så redd for offentlig sektor?

Cirka tre fjerdedeler av verdiskapingen i Norge skjer i privat sektor. Offentlig sektors andel av norsk økonomi er altså ikke 60 prosent, men rundt 25 prosent.

Økonomien leverer de varer og tjenester folk etterspør. I årene og tiårene som kommer vil etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester bare øke, skriver Kari Elisabeth Kaski.
Økonomien leverer de varer og tjenester folk etterspør. I årene og tiårene som kommer vil etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester bare øke, skriver Kari Elisabeth Kaski.Foto: Kristine Nyborg
Publisert 20. November 2023, kl. 15.04Oppdatert 20. November 2023, kl. 15.04