Kari Elisabeth Kaski

Kari Elisabeth Kaski (SV), stortingsrepresentant

Pengepolitikk er også politikk

Regjeringen burde se på om det er smart å subsidiere eiendom via skatten, men den gir heller Norges Bank enda mer ansvar.

Publisert: Oppdatert:

Det et sterkt signal fra regjeringen at inflasjonsmålet senkes. Det er en beskjed til sentralbanken om å slipe rentevåpenet. I praksis vil sentralbanken for eksempel kunne «nulle ut» et godt lønnsoppgjør. Med et lavere inflasjonsmål skal det mindre til før dette skjer, skriver artikkelforfatteren.
Det et sterkt signal fra regjeringen at inflasjonsmålet senkes. Det er en beskjed til sentralbanken om å slipe rentevåpenet. I praksis vil sentralbanken for eksempel kunne «nulle ut» et godt lønnsoppgjør. Med et lavere inflasjonsmål skal det mindre til før dette skjer, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Fartein Rudjord)