I valgkampen vi har bak oss, var bruken av private aktører som tjenesteleverandører innenfor offentlig finansiert velferd et sentralt spørsmål. Problemstillingen ble til tider problematisert til det parodiske. Et godt eksempel på det er Hannah Gitmark, nestleder i Tankesmien Agenda, sitt innlegg i DN 7. september.

Hun mener mangel på informasjon og kunnskap gjør foreldre mindre i stand til å velge barnehage for sine barn, og for eldre og deres pårørende til å velge sykehjem.