I valgkampen vi har bak oss, var bruken av private aktører som tjenesteleverandører innenfor offentlig finansiert velferd et sentralt spørsmål. Problemstillingen ble til tider problematisert til det parodiske. Et godt eksempel på det er Hannah Gitmark, nestleder i Tankesmien Agenda, sitt innlegg i DN 7.