Steinar Juel

Samfunnsøkonom i Civita

Neppe en stor feil å holde renten i ro nå

Renteøkningenes effekt på prisveksten er usikker nå. Norges Bank gjør neppe noen stor feil ved å holde styringsrenten uendret denne uken.

Publisert: Oppdatert:

Lønningene synes å reagere langsommere på den høye inflasjonen, så reallønnen reduseres, skriver Steinar Juel. Torsdag kunngjør sentralbanksjef Ida Wolden Bache bankens rentebeslutning.
Lønningene synes å reagere langsommere på den høye inflasjonen, så reallønnen reduseres, skriver Steinar Juel. Torsdag kunngjør sentralbanksjef Ida Wolden Bache bankens rentebeslutning. (Foto: Gabriel Aas Skålevik)