«Hva tror du vil bli historiens dom over pengepolitikken som nå føres i Vesten?»

Jeg fikk spørsmålet av en sentral utenforstående økonom i begynnelsen av perioden 2016-2019, da jeg var medlem av Norges Banks hovedstyre.

Vi var enige om at dommen ville bli negativ.