I de fleste land har renteøkningene virket svakere enn ventet. Både inflasjonen og veksten i økonomien har holdt seg overraskende mye oppe. Sentralbankene, også Norges Bank, har derfor stadig oppjustert renteutsiktene.

Steinar Juel
Steinar Juel (Foto: Ida von Hanno Bast)