Gøril Bjerkan

Gøril Bjerkan, siviløkonom NHH/cand.oecon., jurist, stipendiat ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Kapitalist i ideelle klær

Regulering som gir en skyskraper på Fornebu, øker tomteverdien. Dette er omvendt ekspropriasjon, og merverdien bør tilfalle fellesskapet.

Publisert: Oppdatert:

Viljen til å inngå en avtale om inndragning av merverdien kan i så måte være en test på om intensjonen bak bygget virkelig er samfunnsnytten, skriver artikkelforfatteren. Bildet viser Kjell Inge Røkkes skyskraper «Den store blå».
Viljen til å inngå en avtale om inndragning av merverdien kan i så måte være en test på om intensjonen bak bygget virkelig er samfunnsnytten, skriver artikkelforfatteren. Bildet viser Kjell Inge Røkkes skyskraper «Den store blå». (Foto: Wingårdhs)