– Ingen spor av selvkritikk her, fastslår Lysbakken etter å ha hatt fått svar fra kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF) på spørsmålet om hvorfor arbeidsgruppen som skulle se på ny lovgiving ble stanset.

Han reagerer også sterkt på den han oppfatter som kritikk mot Lotteritilsynet:

«Basert på den senere tids utvikling vil jeg overfor vårt forvaltningsorgan Lotteritilsynet innskjerpe ansvaret de har for å påse at det nåværende forbudet mot pyramidespill etterleves og at brudd anmeldes», skriver Svarstad Haugland.

– Skivebom
Skivebom, sier Lysbakken om dette utfallet mot Lotteritilsynet.

– Her har Lotteritilsynet vært en pådriver for et strengere regelverk, mens regjeringen ikke har vært det. Dette er statsrådens ansvar, og ikke noe hun overfor Stortinget kan overlate til tilsynet, sier Lysbakken til NTB.

Senest fredag pekte tilsynet på det mangelfulle lovverket som gjør at man ikke får gått en rekke nettverksselskaper etter i sømmene. Rene pyramidespill er allerede forbudt, mens en del former for såkalt nettverkssalg ikke er det. De som skal håndheve lovverket, mener imidlertid det ofte er vanskelig å skille de ulike typer virksomheter.

Lotteritilsynet anslår at en halv million nordmenn er med i en eller annen form for nettverksselskap.

Seniorrådgiver Bård Eikeset i Lotteritilsynet sier til NRK at tilsynet anslår at det finnes 50 nettverksselskap i Norge, og at rundt halvparten av dem opererer i gråsonen av regelverket.

Rask iverksettelse
Svarstad Haugland begrunner nedleggelsen av arbeidsgruppen med arbeidet som foregår i EU med sikte på å forby pyramideordninger, og at det kommende direktivet trolig vil innebære totalharmonisering. Det vil si at det enkelte land ikke kan vedta regler med annet innhold enn det som følger av direktivet.

Derfor var det uhensiktsmessig å fortsette arbeidet med et eget norsk lovverk, fordi det trolig måtte endres igjen om meget kort tid, lyder begrunnelsen. Samtidig lover kulturministeren en rask iverksettelse når direktivet trolig foreligger i mars neste år.

«Det er igangsatt arbeid i de to mest berørte departementene med sikte på å utarbeide klarere regler når det gjelder pyramidespill. Dette forarbeidet er viktig og det tas sikte på å implementere EU-direktivets bestemmelser på dette feltet i lovverket i umiddelbar etterkant av vedtaket i EU-parlamentet», skriver Svarstad Haugland.

Lov før sommeren
Hun legger til at regjeringen ønsker å forelegge saken for Stortinget i vårsesjonen med sikte på at et lovvedtak kan foreligge før sommeren.

Lysbakken er ikke fornøyd med svaret, og mener det burde kommet et lovverk på dette området så tidlig som mulig. Han synes ikke begrunnelsen for å stanse lovarbeidet er god nok, og vil ta spørsmålet ytterligere opp i Stortinget.

– Vi ønsker å få klarlagt hvorfor denne arbeidsgruppen ble nedlagt, og er opptatt av at regjeringen skal erkjenne ansvaret for at arbeidet mot pyramidespill ikke har vært prioritert, sier Lysbakken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.