Kapitalbeskatningen har vært mye diskutert det siste året. Diskusjonen har blant annet dreid seg om at utbytte som selskaper betaler til andre selskaper, unntas utbytteskatt.

Kun utbyttebetalinger til privatpersoner (minus en risikofri rente, skjermingsfradraget) ilegges utbytteskatt. Systemet, som kom i 2006, har bidratt til at bedrifter tilbakeholder mer av overskuddene, og at større investorer har opprettet holdingselskaper som mottar utbytter som så reinvesteres.