Til nå har ikkje dei internasjonale organa hatt særlig suksess med å harmonere nasjonale skattereglar og demme opp for overskuddsflytting mellom land. Dette er lange prosessar mot minste felles multiplum, og i mellomtida renner skatteinntektene ut av landet.