Denne høsten har gitt større endringer i skattesystemet enn på mange, mange år – i form av viktige systemmessige endringer og titalls milliarder i skatteøkninger. I tillegg til øvrige kritikkverdige sider ved prosessen, er det spesielt at gjennomgripende endringer gjennomføres bare uker før et