Kunnskap er makt. Men korleis finn ein kunnskap om ting som er forsøkt skjult eller som det ikkje lagast statistikk på?

Da må styresmakter, forskarar og journalistar finne nye data eller bruke eksisterande data på nye måtar for å kunne fylle ut dei kvite flekkane på kartet.