Lørdag går høringsfristen til Torvik-utvalgets rapport ut. Utvalget leverte en omfattende rapport, som gjenspeilte et bredt mandat. NHOs høringsuttalelse vil støtte utvalget i mye, herunder i behovet for et effektivt utformet skattesystem som i minst mulig grad svekker landets verdiskaping. Men vi vil også markere uenighet på noen områder.

Utvalgets forslag om eierbeskatningen går i riktig retning, men på langt nær nok.

Under Solberg-regjeringens åtte år ble formuesskatten gradvis trappet ned, og særlig på næringsrelatert kapital.