På same måte som trolla sprekk i sola, er offentlighetens lys essensielt for å bekjempe skatteunndragelse, kvitvasking og korrupsjon som skjer under skatteparadisas usynlighetskapper.

Ny kunnskap, stor mediedekning og folkeleg indignasjon har vore med å sette desse problemstillingane på politikaranes dagsorden og bidratt til press om auka internasjonalt samarbeid.

Dei siste åra har det skjedd store framskritt med internasjonale avtalar som skal gjere det vanskelegare å gøyme pengar i utlandet.