7,4 milliarder er brukt.

Og enn så lenge har det ikke skjedd noe annet enn planlegging av Jens Stoltenbergs månelandingsprosjekt; et fullskala renseanlegg for CO2 på Mongstad. Et grovt overslag gjort av Statoil for fire år siden estimerte totalkostnaden på anlegget til 25 milliarder kroner.

Alle kostnader sendes til statskassen, og nå kommer det kraftig kritikk fra Riksrevisjonen i en fersk rapport. Riksrevisor Jørgen Kosmo peker på at det underveis i prosessen har vært betydelige kostnadsøkninger.

- Det er viktig at Olje- og energidepartementet forbedrer den samlede risikostyringen i arbeidet med CO2-håndtering, sier Kosmo i en uttalelse i forbindelse med rapporten tirsdag.

- Skal være sjeleglade
Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering ble overlevert Stortinget 17. september 2013.

- Rapporten viser at Bellona har hatt helt rett når vi har kritisert Olje- og energidepartementet og Gassnova for dårlig prosjektstyring og pengesløseri. Ola Borten Moe og Senterpartiet skal være sjeleglade for at denne rapporten ikke ble offentlig kjent i valgkampen, sier Bellonas Frederic Hauge i en melding tirsdag.

- Funnene i rapporten viser at Bellona hadde rett da vi krevde at Riksrevisjonen skulle granske pengebruken og prosjektstyringen på Mongstad, sier Frederic Hauge.

Står ikke i forhold
Undersøkelsen viser at kompleksiteten ved å gjennomføre CO2-håndtering ble undervurdert i 2006. Det har blant annet vist seg at det er svært komplisert å planlegge og bygge fangstanlegg i stor skala nær et raffineri og kraftvarmeverk i drift. Dette har medført høyere kostnader og lengre gjennomføringstid.

- Høye kostnader kan innebære en risiko for at nytteverdien ikke vil stå i forhold til den økonomiske innsatsen, sier Kosmo.

Ikke minst fremheves det i rapporten at Statoil, som både er prosjektleder og leder for styringskomitéen, har få eller ingen insentiver til å gjennomføre proskektet på en mest mulig effektiv måte. Dermed oppfordres Staten i rapporten å nå utøve bedre kostnadsstyring og medvirke til effektiv fremdrift.

For få insentiver
Avtalene som Olje- og energidepartementet har inngått med Statoil begrenser statens styringsmuligheter, og Gassnova, som er opprettet for å ivareta statens interesser i prosjektet, har begrenset innflytelse på kostnadene.

- Statoil er gitt for få insentiver til en effektiv gjennomføring av fullskala-prosjektet, bemerker Kosmo.

Olje- og energiministeren skriver i sitt svar til Riksrevisjonen at arbeidet med å utvikle teknologi for CO2-håndtering er krevende og medfører høy risiko. Kunnskapen som er opparbeidet vil bidra til å redusere kostnadene for CO2-håndtering.

Departementet fremhever at usikkerheten ved kostnadsestimatene for CO2-håndtering har vært tydelig kommunisert til Stortinget. Statsråden deler ellers Riksrevisjonens vurdering av at det er viktig å få etablert et juridisk rammeverk for transport og lagring av CO2.

Les også: Vil ha Mongstad-regning på bordet

Dagens mest leste på DN.no:

<b>Regjeringen kutter i arveavgift og formuesskatt</b>

<b>Holdt igjen passasjerer med de billigste billettene</b>

<b>Fafo-forskere frykter velferdsbombe</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.