Tidlig i 2020 var påtroppende finansminister Jan Tore Sanners mantra at «nå er det alvor». To tiår med medvind i budsjettpolitikken ville snus til motvind. Oljeinntektene var nær toppen. Aktivitetsveksten hadde avtatt. Eldrebølgen betydde økte utgifter til pleie og pensjoner.