Feil i rentebegrunnelsen brukes politisk

Fare for renteøkning brukes i angrep på regjeringens statsbudsjett, selv om argumentet er svært tvilsomt: Det gjelder jo bare hvis norsk prisvekst hadde skyldtes lav arbeidsledighet og press i økonomien.

Norges Bank mener at vi i gode tider ikke kan ha så lav arbeidsledighet som vi har, skriver Roger Bjørnstad. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache.
Norges Bank mener at vi i gode tider ikke kan ha så lav arbeidsledighet som vi har, skriver Roger Bjørnstad. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache.Foto: Petter Berntsen
Publisert 20. May 2023, kl. 12.59Oppdatert 20. May 2023, kl. 13.03