En sur høststorm pisker innover Sunnmørskysten. Men på brygga i Fosnavåg ser offshorereder Stig Remøy endelig noen stråler av sol i det kriserammede markedet for offshore service-skip.

– 2017 var nok det mest utfordrende året for bransjen. Vi ser nok nå at bunnen er passert, og vi tror at aktiviteten vil ta seg en del opp, selv om det fortsatt blir en kamp om marginene, sier Remøy.

Onsdag ettermiddag la hans nye rederi Olympic Subsea frem resultater for tredje kvartal. Rapporten viser at rederiet opplevde økt aktivitet og økte inntekter i forhold til samme periode i fjor. Rederiet oppnådde et resultat før avskrivinger på 74 millioner kroner, opp fra 9,5 millioner i samme periode i fjor.

Hardt rammet av oljesmellen

– I et krevende marked bekrefter dette at grepene vi har gjort, er riktige. Bransjen og markedet er ennå ikke oppe av bølgedalen, men vi begynner nå å se effekten av at vi rendyrker vårt «blue energy»-konsept innen subsea og fornybar. I et 12-måneders perspektiv ser vi positivt på situasjonen, sier Stig Remøy om kvartalstallene.

På grunn av høye finanskostnader endte imidlertid resultat før skatt på minus 33,4 millioner kroner i tredje kvartal, en betydelig svekkelse i forhold til samme kvartal 2016.

Stig Remøy kjempet i nesten ett år for å finne en refinansieringsløsning for sitt gjeldstyngede offshorerederi Olympic Shipping. I likhet med de fleste andre offshorerederiene på Sunnmøre var Olympic Shipping hardt rammet av aktivitetsfallet i oljenæringen og kunne ikke lengre betjene gjelden.

Flyter bedre på havbunnen

Først i februar i år ble Remøy enig med kreditorene. Løsningen var å skille ut 11 subsea-fartøyer i et nytt selskap, Olympic Subsea, der Remøy har 70 prosent av aksjene.

– At vi hadde en god eksponering mot subsea var helt avgjørende for at vi fikk på plass en restrukturering og kom oss gjennom krisen, sier Stig Remøy.

Mens et stort antall ankerhåndteringsskip og forsyningsskip fortsatt ligger i opplag, har utnyttelsen av subsea-skip holdt seg bedre.

– I sommer hadde vi nesten alle de 11 Subsea-skipene i aktivitet. Det kan bli noe mindre aktivitet i vintersesongen, men med en oljepris over 50 dollar fatet tror jeg at etterspørselen i subsea vil holde seg bra, sier Remøy.

Fornybar i medvind

Stig Remøy har solgt unna flere av de tradisjonelle offshoreskipene, men åtte serviceskip ble liggende igjen i gamle Olympic Shipping. Av disse er to i aktivitet, mens seks ligger i opplag. I november inngikk datterselskapet Olympic Ship en avtale om å selge serviceskipet Olympic Progress til et vietnamesisk rederi.

En del av årsaken til fortsatt høy utnyttelse i subseaflåten er at de allsidige skipene brukes av en rekke ulike næringer.

– Det siste året har vi har tre til fire skip som har jobbet med prosjekter knyttet til offshore vindmøller. Dette er en sektor som ventes å vokse med 15–20 prosent over de neste årene, sier Remøy.

Han påpeker at tradisjonell subsea-virksomhet knyttet til oljenæringen også kan få et oppsving fremover som et resultat av kostnadskutt og redusert «break-even»-pris.

– På kort sikt regner vi imidlertid med et sesongmessig svakt marked med lav etterspørsel og høyt tilbud. Dette vil medføre midlertidig opplag for enkelte skip, sier Remøy(Vilkår)

Her lurer DNs reporter Hotels.com prisene
Det er stor forskjell på nettprisene du blir tilbudt om leverandøren ser at du er en kunde i Norge eller om leverandøren tror du befinner deg i utlandet.
01:19
Publisert: