Det kriserammede selskapet Island Drilling, som med base i Ulsteinvik driver den ene riggen «Island Innovator», har kommet frem til en finansiell løsning etter forhandlinger med sine långivere og banker:

  • Aksjonærene i selskapet nulles ut, og aksjekapitalen skrives ned til null.
  • Alle obligasjonseierne omdanner lån og påløpte renter, totalt rundt 161 millioner dollar, eller 1,4 milliarder kroner, til aksjer i et nytt selskap. 
  • «Enkelte» aksjonærer inviteres deretter med i det nye selskapet i en kapitalutvidelse.

Obligasjonseierne får 24 prosent

Dagens obligasjonseiere vil tegne seg i en rettet emisjon for oppunder 140 millioner kroner, og blir indirekte sittende med 24 prosent i det nye selskapet, ifølge dokumenter offentliggjort onsdag. 

Bankene vil på sin side som en del av løsningen forlenge sin lånefasilitet til utgangen av oktober 2019. I tillegg til at det gjøres «visse» andre endringer.

Trond Mohn og Edvin Austbø

Morten Ulstein og hans familie er viktigste aksjonærer i Island Drilling i dag sammen med sin amerikanske partner Edison Chouest. Også Bergens-milliardæren Trond Mohn er en av hovedaksjonærene i selskapet, og hadde ifølge de sist tilgjengelige oversiktene om lag 12 prosent av aksjene.

Dagens aksjonærer i Island Drilling blir nå nullet ut, men Morten Ulstein og hans familie, Trond Mohn og Edison Chouest-selskapet Alpha Marine Services Llc. er med som garantister, og vil ha anledning til å tegne seg i en emisjon på fem millioner dollar i selskapet. Det er også investoren Edvin Austbø.

Tegningskursen vil settes slik at disse aksjonærene vil få om lag 76 prosent av aksjene i det nye selskapet. Mohn og Ulstein-familiene får 14 prosents eierandel hver, Austbø ti prosent, mens Edison Chouest får 38 prosent.

Mohn går inn i styret i det nye selskapet, som i starten vil bestå av Morten Ulstein, Gary Chouest og Mohn.

Mohn kom også inn som en del av redningsaksjonen for Morten Ulstein og familiens offshorerederi Island Offshore.

Ingen andre alternativer

Det nye selskapet vil også få en arbeidskapitalfasilitet på 25 millioner dollar fra de garanterende aksjonærene med mulighet til å omdanne dette til aksjer. Ved full konvertering vil Ulstein, Edison Chouest, Mohn og Austbø ha muligheten til å få en eierandel på 95 prosent i selskapet.

Det er nå opp til dagens aksjonærer om de går for denne løsningen, og det må også være tilstrekkelig flertall blant obligasjonseierne.

– Ettersom ingen andre finansieringsalternativer foreligger, er styret positiv til den foreslåtte Restruktureringen, konstaterer styret i en melding torsdag.

Derfor reiser norske mediesjefer til Austin igjen og igjen og igjen
Denne uken har en rekke norske medie-topper vært på teknologimessen South by Southwest i Texas.
02:24
Publisert: