Norfunds Ola Nafstad og Kjell Roland skriver i innlegg 5. mai at Norfund er mot skatteparadis, men de fortsetter å skille skatteparadis fra det de kaller tredjeland, eller oversjøiske finanssentra i sitt første innlegg (21. april): I det første kan skadelig hemmelighold, hvitvasking og skatteunndragelse finne sted – de andre brukes til legitime investeringsformål.

Norfunds