Om en drøy uke legger finansminister Sigbjørn Johnsen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2013.

Sannsynligvis vil dette budsjettet være enda større enn året før - og året før der igjen. Med massive oljeinntekter trenger Norge strengt tatt ikke å stramme inn. Å prioritere å få mer ut av hver krone fremfor å pøse ut nye milliarder er lite populært i vår velstående økonomi.

Men gjennom litt mindre populære beslutninger, kan det hende at vi ikke hadde trengt å bruke på langt nær like mye som vi gjør nå, ifølge professor Lars-Erik Borge ved NTNU.

Han mener at rike kommuner for eksempel får mindre igjen for pengene enn fattige kommuner.

- Vi ser at de rikeste kommunene har et bedre tjenestetilbud, men lavere effektivitet i tjenesteproduksjonen enn de fattige kommunene. Det betyr at de får mindre igjen for hver krone enn kommunene med lavere inntekt får, sier Borge til DN.no.

Allerede i 2008 så Borge på hva som påvirker hvor effektivt kommunene produserer tjenester, sammen med kollegaene Torberg Falch og Per Torvmo.

Anstrenger seg mer
De fant blant annet at høy fiskal kapasitet, med andre ord mye penger, bidrar til lav effektivitet.

Det kan være flere årsaker til det.

- Kommunene med lave inntekter må anstrenge seg litt ekstra for at innbyggerne skal få på et rimelig godt tjenestetilbud, sier Borge.

Forskerne vurderte effektiviteten i produksjon av tjenestene eldreomsorg, utdanning i barne- og ungdomskolen, barnehage, trygde, barnevern og primærhelsetjeneste.

Mangler motivasjon
Borge tror også at lav effektivitet i rike kommuner kan henge sammen med at rike kommuner ikke har samme motivasjon til å drive mer effektivt som de fattigere kommunene har.

Han peker på at det koster å effektivisere tjenesteproduksjonen, i form av omstilling, og nedskjæringer som gjerne er upopulære blant de ansatte.

- Jo høyere inntekter, og jo bedre tjenester man har, jo mindre blir gevinsten da ved å gjøre disse tiltakene.

For en kommune med nok penger til å tilby gode tjenester sitter det kanskje langt inne å drive mer effektivt.

- Motivasjonen til å snu hver stein og se om hver ting kan gjøres smartere, er mindre i de rikere kommunene, sier Borge.

Bruker mer heller enn å spare
DN.no har i flere artikler beskrevet hvordan store reformer og tiltak iverksettes i Norge uten at politikere og velgere vet nok om effektene.

Les: - Vi aner ikke hva vi bruker pengene på

Borge mener at funnene fra hans undersøkelse kan fortelle noe om hvorfor staten Norge ikke alltid bruker skattepengene på best mulig vis.

- Jeg tror det har overføringsverdi til Norge, sier Borge.

Borges undersøkelser antyder at mye penger kan ha noe med saken å gjøre.

- Norge er et rikt land, og det er visse ting som tyder på at man i stedet for å effektivisere tjenesteproduksjon bevilger mer penger for å løse problemet, sier Borge til DN.no.

I artikkelen der funnene presenteres peker forskerne blant annet på at omstilling og omstrukturering som kan bedre effektiviteten ofte er kontroversielle politisk.

Utrolig hva man kan få til
Tidligere finansminister Per-Kristian Foss mener det er et kontinuerlig problem å utnytte pengene på riktig måte. Til DN.no sier Foss at dette er en utfordring for enhver regjering, men særlig i tider med sterk økonomi.

- Det å prøve å få mer ut av pengene før man ber om mer, det er en finansministers faste regle. Men det er vanskeligere å få til i gode perioder, sier Foss.

- Min erf#229 som finansminister er at det er utrolig hva man får til med eksisterende midler, dersom man bare vil, sier Foss til DN.no.

Les også: - Vi har råd til å slenge på litt ekstra

Les flere saker i serien "Det store pengesluket": - Vi aner ikke hva vi bruker pengene på

Overmannes av reformkåte politikere (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.