Torsdag var prosjektdirektør Per David Borenstein og anskaffelsesleder Jan Vormeland i Follobaneprosjektet i Italia for å få avklaring på Condottes økonomiske situasjon og utsiktene for anleggsarbeidet.

Condotte vant i 2015 en kontrakt på rundt 3,3 milliarder kroner for en del av byggingen av Norges største samferdselsprosjekt – nytt dobbeltspor, i hovedsak i tunneler, mellom Oslo og Ski.

Condotte skal bygge rundt 1200 meter tunnel i Ekebergåsen nærmest Oslo pluss anlegget for innføring av ny bane inn på Oslo sentralstasjon. Hele prosjektet er kalkulert til nær 25 milliarder kroner og skal etter planen stå ferdig i 2021.

I skvis

To ganger tidligere har det vært økonomiske problemer knyttet til Condottes norske oppdrag. Sist sommer ble oppgjørene til deres underentreprenører i prosjektet kraftig forsinket. Flere stanset arbeidene. Til sist grep angivelig oppdragsgiver Bane Nor inn, satte ned forfallstider og sørget selv for betaling.

Ifølge fagpresseorganet bygg.no er det igjen problemer i det store italienske konsernet, slik at det nå arbeides med en økonomisk restrukturering. Blir det konkurs, er kraftig forsinkelse i Follobane-utbyggingen en åpenbar risiko. Denne kan være større enn vanlig fordi Condotte har «totalpakken» i prosjektet.

Flere underentreprenører DN har vært i kontakt med sier at de har inntrykk av at Condotte-oppdraget allerede er betydelig forsinket sammenlignet med satte mål. Alle er kontraktsbundet i avtalene med Condotte til ikke å uttale seg offentlig om fremdrift og andre forhold i kontraktene.

30.000 reisende rammes av togkaos denne uka

DN har ikke lykkes å få kontakt med Follobanens prosjektdirektør Borenstein eller Bane Nor-toppsjef Gorm Frimannslund om saken. Prosjektstyringsleder Morten Kristoffersen besvarte heller ikke DNs henvendelse.

Advart

Allerede i desember 2015, før endelig kontraktstildeling, ble Bane Nor gjort skriftlig oppmerksomme på stor risiko ved Condottes økonomi, som en konkurrent mente ikke oppfylte kravspesifikasjonene i anbudsinnbydelsen

Condottes kontrakt var opprinnelig utlyst som to separate anbud – tunnel i fjell til 1,2 milliarder og arbeid med å føre nye spor inn til Oslo S til rundt to milliarder kroner.

Skanska vant den siste kontrakten, men var eneste tilbyder. Konkurransen ble avblåst og utlyst på ny i endret form – en kontrakt som Condotte da vant.

Skanska klaget på avgjørelsen. Selskapet mente ny, endret utlysning var i strid med anbudsreglene og til gunst for Condotte, dessuten at dette som vinnerselskap altså ikke oppfylte krav til økonomisk styrke.

Skanska har vunnet frem i tingretten. Bane Nor er pålagt å betale Skanska og partner 306 millioner kroner i erstatning for positiv kontraktsinteresse. Bane Nor har anket avgjørelsen til lagmannsretten.

– Saken kommer trolig opp i november, sier kommunikasjonsdirektør Audun Lågøyr i Skanska, som for øvrig ikke vil kommentere tvisten rundt Condotte-oppdraget.

DN kjenner den offentlig brevvekslingen i tvistesaken for retten. I brev av 11. desember 2015 fra advokatfirmaet Wiersholm på vegne av Skanska påpekes at Condotte etter deres mening hverken oppfylte de tekniske eller økonomiske kravene i anbudsinnbydelsen.

I brevet til Jernbaneverket/Bane Nor ifra 2015 konkluderes det med at Condotte ikke oppfyller jernbaneutbyggerens egne krav til likviditet og soliditet.(Vilkår)