Etter å ha vunnet en millionpott i poker i Amsterdam i 2005, reiste stavangermannen aktivt rundt på pokerturneringer i to år. Deler av gevinsten ble oppgitt på selvangivelsen, uten at den ble skattlagt. Noen år senere endret skattemyndighetene mannens ligning. De mente han hadde livnært seg som pokerspiller og at aktiviteten derfor skulle regnes som næring. Da mannen dokumenterte at pokerspillingen hadde gått med tap, endret Skatteetaten begrunnelsen for skattekravet. Etaten kom til at alle såkalte «tilfeldige» gevinster over 10.000 kroner skulle skattlegges, uten at det gis fradrag for kostnader og tap. Pokerspilleren fikk deretter en skattesmell på 480.000 kroner med tilleggsskatt.

Advokatfullmektig Arild Haaland representerte 31-åringen i retten. Han forteller at hans klient ble nødt til å ta opp lån for å betale skatteregningen.

– Han betaler renter og avdrag hver måned på skattegjelden til tross for at han ikke har hatt noe overskudd av sin pokeraktivitet, sier Haaland.

Manglet hjemmel

Nå slår en fersk dom fra Stavanger tingrett bena under Skatteetatens argumentasjon. Dommen konkluderer med at det ikke er hjemmel for å skattlegge gevinstene til 31-åringen uten å ta hensyn til generelle kostnader og tap. Som resultat ble skattevedtaket opphevet. Stavangermannen slipper også unna saksomkostninger på nesten 300.000 kroner.

Tingrettsdommer Mette Thorsen reagerer på at det først er når pokerspillingen over år går med overskudd, at skattemyndighetene anser virksomheten som næring.

«Ut fra en rent språklig tolkning finner retten det vanskelig å si at samme type aktivitet må vurderes som skattepliktig næring dersom den viser seg å gå med overskudd, mens inntekter fra virksomheten regnes som tilfeldige dersom tapene er større enn gevinstene». Retten peker på at skattehjemmelen må være klar og at skattyter må kunne forholde seg forutsigbart til den.

De siste årene har en rekke pokerspillere gått til sak mot staten etter at ligningene deres er blitt endret. DN skrev denne uken om Christopher Ulsrud (28), som har tapt en sak mot Skatteetaten etter uenighet om ligningen. Ulsrud hadde ifølge dommen tjent 21 pokermillioner på fire år.

Så langt er 31-åringen fra Stavanger den eneste pokerspilleren som har vunnet fullstendig frem mot skattemyndighetene.

Anker dommen

– Det virker som om skattekontoret har praktisert regelverket ut fra forutsetningen om at det alltid foreligger en beskatningshjemmel. Så lenge gevinstene har vært over 10.000 kroner, har man valgt beskatning som næring eller tilfeldig gevinst, avhengig av hva som gir høyest skatt, sier Haaland.

Han mener skattemyndighetene må se på aktiviteten og vurdere om den i sin art er å regne som næring eller tilfeldig.

– De kan ikke shoppe rundt mellom bestemmelsen som de har gjort hittil, sier Haaland.

Franch-Robert Christensen er seniorskattejurist i Skatt nord. Han opplyser til DN at saken vil bli anket.

– Vi er ikke enig med tingretten når den i dette tilfellet ikke anser gevinster over 10.000 kroner som skattepliktig etter skatteloven §5-50, om tilfeldig inntekt. Tingrettens rettsanvendelse bør derfor prøves av lagmannsretten, skriver han i en epost.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også: Dro inn 21 mill. på poker


Les hele avisen