Sintef digital

Publisert: 17.08.2022

Det grønne industriløftet: Hvor ble det av digitaliseringen?

Gjester: Ole Erik Almlid (administrerende direktør, NHO), Morten Dalsmo (konserndirektør, SINTEF Digital), John Krogstie (direktør, NTNU Digital), Nikolai Astrup (medlem Energi- og miljøkomiteen, H), Per Vidar Kjølmoen (fraksjonsleder Næringskomiteen, Ap), Kimberly Lein-Mathisen (CEO, HUB Ocean) og Liv Dingsør (daglig leder, Digital Norway). Moderator: Aksel Faanes Persson (seniorrådgiver, SINTEF)

Se mer fra Arendalsuka