Topplederundersøkelsen 2019

toppledere i klemme

Dette setter dagens

Høyt tempo, kompliserte algoritmer og ny teknologi skaper et helt nytt risikobilde for norsk næringsliv.

ANNONSØRINNHOLD PRODUSERT AV DNX

- Vi ser at omdømmet skades mye raskere enn tidligere. Det stiller nye og tøffere krav til norske ledere.

KPMGs Arne Frogner har sammen med leder for selskapets rådgivningsenhet, Rune Skjelvan, de siste månedene intervjuet mer enn 20 norske toppledere. Intervjuene, som er en del av KPMGs Topplederundersøkelse 2019, viser at omdømmet skades raskere.

– Miljøkriser og cyberangrep er kun to av flere nye trusler som får stadig større konsekvenser, fastslår Frogner.

På KPMGs Topplederkonferanse 8. november vil de gi deg innblikk i hva det nye risikobildet betyr for din virksomhet. Meld deg på her!

0%

... sier de vil ha moderat til stor appetitt på fusjoner og oppkjøp den neste 3 årene. Den viktigste årsakene er ønske om å transformere egen forretningsmodell raskere enn det organisk vekst vil gjøre.

0%

... sier de satser på færre, men mer omfattende partnerskap.

0%

... av globale toppledere sier at den eneste måten deres organisasjon kan bli mer agil, er å lage partnerskap med tredjeparter, men de er opptatt av kvalitet over kvantitet.

Toppledere må tenke oppkjøp og partnerskap,
ifølge KPMG Global CEO Outlook 2019

Dette er de største truslene mot vekst,
ifølge KPMG Global CEO Outlook 2019

MILJØ & KLIMARISIKO

DISRUPTIV TEKNOLOGI

PROTEKSJONISME / HANDELSKRIG

CYBERSIKKERHET

OPERASJONELL RISIKO

REGULATORISKE ENDRINGER

OMDØMMERISIKO

RENTERISIKO

LEVERANDØRRISIKO

TALENTRISIKO

21%

19%

16%

14%

14%

7%

3%

3%

2%

2%

– Dagens ledere må hele tiden gå kortere sprinter, men samtidig ha et bilde av hvor de skal langt der fremme. Det er i seg selv ekstremt krevende, sier Rune Skjelvan - og tar samtidig sats mot hovedpoenget:

– Jo høyere tempoet blir, jo større blir risikoen - og jo mindre tid får lederen til å vurdere alt som kan gå galt, sier Frogner - og begrunner samtidig valget av temaet for konferansen: «Guardian of trust».

For når usikkerheten øker, er Frogner overbevist om at fremtidens vinnere er de som har opparbeidet seg høy tillit.

0%

... sier de vil ha moderat til stor appetitt på fusjoner og oppkjøp den neste 3 årene. Den viktigste årsakene er ønske om å transformere egen forretningsmodell raskere enn det organisk vekst vil gjøre.

0%

... sier de satser på færre, men mer omfattende partnerskap.

0%

... av globale toppledere sier at den eneste måten deres organisasjon kan bli mer agil, er å lage partnerskap med tredjeparter, men de er opptatt av kvalitet over kvantitet.

Toppledere må tenke oppkjøp og partnerskap,
ifølge KPMG Global CEO Outlook 2019

Ditt selskap: et verktøy eller våpen?

Et slikt selskap er Microsoft. Teknologiselskapet har det siste tiåret vist vei ved å engasjere seg i diskusjoner om konsekvensen av kunstig intelligens og at algoritmer stadig oftere tar beslutninger for oss.

Altså kort og godt om du kan være sikker på at din bedrifts teknologi ikke opptrer uetisk eller umoralsk.

Les også: Med disse verktøyene kan de kurere kreft og bremse klimaendringene

I spissen for dette står Microsoft-direktør Brad Smith. Han ser på teknologi som noe som enten kan blir et verktøy for et bedre samfunn eller et skadelig våpen. Historisk finnes det nok av slike eksempler.

Møt Microsofts Brad Smith, Nikolai Astrup, Kristin Skogen Lund og Christine Spiten på årets Topplederkonferanse!

– Dette handler også om hvorvidt din bedrift blir et verktøy for et bedre samfunn, eller uforvarende ender som et våpen for interesser du ikke vil identifisere deg med, advarer KPMGs Arne Frogner.

... av globale toppledere sier de ser teknologisk disrupsjon mer som en mulighet enn en trussel.

... av globale toppledere er enig i at det å beskytte kundens data er lederens viktigste oppgave for å sikre tillit og vekst fremover. 17 % er uenig.

0%
0%

Topplederne mener teknologi stiller nye krav,
ifølge KPMG Global CEO Outlook 2019

Hjelper deg å sove godt om natten

Årets Topplederundersøkelse viser tydelig at mange toppledere etterspør en partner som kan hjelpe dem med å forstå virksomhetens komplette risikobilde.

– Vår oppgave er å komme inn med uavhengighet og objektivitet, og gi råd som hjelper lederne å oppdage risiko tidsnok. Og bistår med analysene som gjør at de bygger nødvendig tillit hos alle relevante aktører, forklarer Rune Skjelvan.

Han er opptatt av at virksomheter ikke bare må avdekke risiko, men også aktivt gjøre grep for å samle og analysere data - slik at de kan handle raskere og rapportere bedre.

– Dataene og teknologien har ingen verdi hvis du ikke trekker de riktige konklusjonene, advarer Skjelvan.

KPMGs nye enhet for datanalyse, automasjon og kunstig intelligens, Lighthouse, jobber tett med de fremste teknologiselskapene, deriblant Microsoft.

Les mer om Lighthouse her!

– Vi har fagkompetansen. Ved å la de beste hodene stille de riktige spørsmålene, hjelper vi virksomhetene å kontrollere risiko - slik at toppsjefene kan sove godt om natten, oppsummerer Skjelvan.

– Dette handler til syvende og sist om tilliten til selskapene, avslutter Frogner.