kreft og bremse klimaendringene

Disse verktøyene bidrar til å bekjempe

– Nå handler det om hvorvidt vi tar dem i bruk. Det er et stort eksperiment. Og innsatsen er skyhøy, sier Microsoft-Norge-sjefen

ANNONSØRINNHOLD PRODUSERT AV DNX

Sitatet kunne dreid seg om norsk konkurransekraft eller om kampen mellom nettgigantene.

Men denne gangen snakker Microsoft Norge-sjef Kimberly Lein-Mathisen om noe som stikker enda dypere.

– Vi har i dag muligheten til å kurere kreft eller stoppe klimaendringene. Vi har verktøyene, nå handler det om hvorvidt vi tar dem i bruk, sier Lein-Mathisen - og legger til:

– Det er et stort eksperiment. Og innsatsen er skyhøy.

På Topplederkonferansen setter Microsoft og KPMG fokus på det nye risikobildet norsk næringsliv møter. Meld deg på her!


0%

... sier de har personlig eierskap til selskapets teknologistrategi.


0%

... er enige i at informasjonssikkerhet er en strategisk funksjon og en potensiell kilde til konkurransefortrinn, 17 % er uenig.

0%

...sier de har mer tillit til å bruke skyteknologi i dag enn tidligere, men 61 % har fortsatt bekymringer knyttet til å flytte all data i selskapet til skyen.

Toppledere tar eierskap til teknologi,
ifølge KPMG Global CEO Outlook 2019

Digital urkraft

For å forstå det som skjer, bruker Lein-Mathisen Microsoft som eksempel. Selskapet har ligget i front av teknologiutviklingen de siste tretti årene. På den tiden har selskapet vært gjennom et hamskifte – fra å selge programvare til nesten utelukkende å levere tjenester via en global sky. I skyen lagres enorme mengder data. Men det er først når man tar i bruk intelligente skytjenester, lik dem Microsoft utvikler, dataene blir forståelige og nyttig.

– Data koblet sammen med intelligent skyteknologi gir oss enorme muligheter til å forstå og løse problemer på helt nye måter. Frem til nå har det gitt en lang rekke tjenester som gjør hverdagen enklere, alt fra shopping-assistenter og personifiserte helseanbefalinger til å redusere rutinearbeid på jobben slik at du får mer tid med brukere og kunder, påpeker Lein Mathisen.

Nå er hun opptatt av at teknologien er moden til å bruke de samme prinsippene til å løse langt større problemer. I løpet av de neste ukene åpner Microsoft to nye datasenter-regioner i Norge. Det åpner opp muligheter også for dem som trenger data lagret på norsk jord.

– Våre datasenter er infrastruktur som gjør at partnere som KPMG kan hjelpe sine kunder med å redusere risiko og bli mer bærekraftige. Ved å koble sammen kundenes data og innsikt og vår teknologi, finnes det knapt nok et problem vi ikke kan løse, argumenterer Lein-Mathisen.

0%

... av globale ledere innrømmer at de har oversett innsikt fra dataanalyse og datadrevne modeller fordi de viste det motsatt av lederens egen magefølelse og intuisjon.

0%

... er enige i at det å bli utsatt for et cyberangrep er ikke et spørsmål «om» det skjer, men «når». 19 % er uenig.

0%

... av globale toppledere sier en sterk cybersikkerhetsstrategi er kritisk for å ha tillit. 20 % er uenige. 69 prosent sier de er godt forberedt.

Teknologi gir toppledere nye utfordringer,
ifølge KPMG Global CEO Outlook 2019

Et våpen for bedre samfunn

Teknologien gjør at Microsoft nå seiler opp som en sentral partner for de aller fleste store, etablerte selskapene på kloden. I praksis er alle selskaper som skal digitalisere sin virksomhet avhengig av en global skyleverandør

Men det krever tillit. Og den tilliten har de siste årene vært tynnslitt mellom de store teknologigantene, selskaper og samfunn. Med ett unntak: Microsoft.

Selskapet som på 1990-tallet viklet seg inn i gjentatte kamper med myndigheter, har de siste årene markert seg som selskapet som forstår regulering, myndigheter og samfunn best av teknologiaktørene.

Bak dette står Microsofts Chief Legal Officer Brad Smith som besøker KPMGs topplederkonferanse 8. november. Han har nylig sluppet boken «Tools and Weapons: the promise and the perils of the digital age».

Han er opptatt av at Microsoft skal jobbe sammen med myndighetene for å sikre reguleringer som hindrer at teknologi blir til et våpen som skader mennesker eller river fra hverandre samfunnet rundt oss.

– Smith mener at vi raskere må teste nye reguleringer og nye former for partnerskap, slik at vi får hentet ut gevinstene vi vet ligger her, sier Lein-Mathiesen – før hun skynder seg å legge til:

– Men vi må også erkjenne at vi ikke har det perfekte svaret i morgen.

Trenger de beste partnerne

Den erkjennelsen gjør at Microsoft og Lein-Mathisen er opptatt av å spille på lag med de beste fag- og kompetansemiljøene. Det oppnår selskapet gjennom partnere som KPMG.

– På økonomi lyser KPMG opp rommet. De kjenner CFO-ene bedre enn noen andre, og bygger ting vi ikke har sett før på toppen av vår infrastruktur, sier Lein-Mathisen.

Hun peker på at KPMG de siste tre årene gått fra å være en minikunde til bli Microsofts tredje største samarbeidspartner. Fremover håper hun å få til et lignende samarbeid med flere andre aktører.

– Vi mener denne teknologien gir så store muligheter, at vi ikke kan la det skli ut av hendene våre. Men da trenger vi hjelp av de beste ekspertene på alle områder for å sikre både kvalitet og sikkerhet i alt vi gjør, fastslår Lein-Mathisen.

Hun ser frem til å se hvordan Microsofts to nye datasenter-regioner, vil ha betydning for norske bedrifter som legger vekt på sikkerhet og bedre ytelse for norske selskaper.

– Det betyr at norske bedrifter og myndigheter kan holde dataene på norsk jord, forklarer Lein-Mathisen.